Categoriearchief: Politiek

Verklaring Koninkrijk der Nederlanden betreffende de bilaterale relatie met de Bolivariaanse Republiek Venezuela

In verband met het Corona virus adviseren wij u het laatste reisadvies van het Ministerie te lezen op Reisadvies Nederland Wereldwijd

Verklaring Koninkrijk der Nederlanden betreffende de bilaterale relatie met de Bolivariaanse Republiek Venezuela
Diplomatieke verklaring | 23-01-2018

De regeringen van het Koninkrijk der Nederlanden betreuren ten zeerste de unilaterale beslissing van de Venezolaanse regering om de grenzen met Aruba, Curaçao en Bonaire op 5 januari j.l. te sluiten. Venezuela heeft dat gedaan naar aanleiding van smokkelpraktijken die vanuit Venezuela zouden plaatsvinden via de eilanden.
Naar aanleiding hiervan hebben het Koninkrijk en Venezuela uitvoerig contact gehad over een gezamenlijke aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit waaronder smokkel. Op 12 januari jl. vond er op Aruba een constructief overleg plaats tussen het Koninkrijk en Venezuela en kwamen beide partijen tot afspraken over de noodzakelijke aanpak van smokkel onder meer door intensivering van douanesamenwerking. Het Koninkrijk is reeds begonnen met de implementatie van enkele van de maatregelen die smokkel moeten tegengaan.

Het is in het belang van het Koninkrijk en Venezuela dat er een spoedige normalisering van de betrekkingen tussen beide buurlanden plaats heeft. Dit past bij de hechte historische en culturele banden die er zijn tussen het Venezolaanse volk en die van de overzeese landen en gebieden van het Koninkrijk. Het Koninkrijk roept daarom de Venezolaanse autoriteiten op formeel in te stemmen met de afspraken die op 12 januari j.l. in Aruba werden gemaakt zodat de grenzen tussen beide landen weer kunnen opengaan en de smokkel, de reden voor de grenssluiting, gezamenlijk op een effectieve wijze, kan worden aangepakt.

Inwoners Bonaire krijgen ook een stem in de Eerste kamer

In verband met het Corona virus adviseren wij u het laatste reisadvies van het Ministerie te lezen op Reisadvies Nederland Wereldwijd

De inwoners van Bonaire, samen met die van Sint-Eustatius en Saba, krijgen voortaan ook een stem in de samenstelling van de Eerste Kamer.

Hiervoor moest de grondwet worden aangepast. De Senaat heeft unaniem ingestemd met een wijziging van de Grondwet die dat regelt. De grondwetswijziging was al door Tweede en Eerste Kamer goedgekeurd, maar moest na de Tweede Kamerverkiezingen nogmaals door beide Kamers worden goedgekeurd. Dit is u dus gebeurd, meer dan twee derde van de Kamerleden én van de senatoren gaf zijn of haar zegen aan deze wijziging.

Probleem
De leden van de Eerste Kamer wordt gekozen door de Provinciale Staten, maar die hebben de bijzondere Nederlandse gemeenten zoals Bonaire niet. Daardoor hadden de inwoners van Bonaire tot nu geen invloed op de verkiezing van de leden van de eerste kamer.

Bron: binnenlandsbestuur.nl

Kiesrecht inwoners Bonaire na opheffen antillen eindelijk in de grondwet verankerd

In verband met het Corona virus adviseren wij u het laatste reisadvies van het Ministerie te lezen op Reisadvies Nederland Wereldwijd

Het heeft wat voeten in de aarde, de grondwettelijke verankering van de BES-eilanden en de regeling van het kiesrecht van de inwoners van de BES waar het om de Eerste Kamer gaat. Voorstel is nu om niet-Nederlanders op de BES-eilanden zowel het actief als het passief kiesrecht toe te laten komen voor de eilandsraden.

Daarnaast is het uitgangspunt dat slechts Nederlanders invloed hebben op de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer. Omdat Bonaire geen onderdeel is van een provincie is dit laatste lastig, omdat die verkiezingen via de provincie verlopen.

Lees het gehele voorstel in de officiële bekendmakingen van de tweede kamer.