Algenkweek op Bonaire

In 2017 is er een haalbaarheidsonderzoek gestart naar het op commerciële schaal produceren van micro-algen op Bonaire.

Algen zijn een nog vrijwel onontgonnen bron voor olie en eiwitten, je kunt er allerlei nuttige stoffen uit halen. Hierbij kan gedacht worden aan vee- en visvoer maar ook hoogwaardigere producten als cosmetica of bio-brandstof. 

Het in 2017 gestarte project `Bonaire AlgaePARC` is een samenwerking tussen Wageningen Universiteit, reisorganisatie TUI, Openbaar Lichaam Bonaire en het ministerie van Economische zaken. Reisorganisatie TUI participeert in het onderzoek, omdat ze geïnteresseerd is in biokerosine – voor TUI een manier om hun business te vergroenen. Het Openbaar lichaam en het ministerie van Economische zaken zijn geïnteresseerd om de economie van Bonaire te diversifiëren. Momenteel zijn de inkomsten op Bonaire bovenmatig uit het toerisme afkomstig.
Het project wordt door de Europese Unie (OCTA) gesubsidieerd. De Europese Unie wil, net als het Openbaar Lichaam Bonaire, innovatie en diversificatie van de economie stimuleren. Het project wordt door Prof. Dr. Rene Wijffels en zijn team namens Wageningen Universiteit uitgevoerd . Ook zullen twee PhD’s, waarvan één afkomstig is van Bonaire, de komende 4 jaar aan het project werken.

Het ¨project op Bonaire bouwt een kleinschalige algenpilot, waar de universiteit onderzoekt hoe algenproductie het best kan worden ingericht. Op Bonaire is de temperatuur constant en de zon schijnt veel. Een nadeel is dat de kweekbuizen te warm kunnen worden, tot wel vijftig graden, en dat overleven de algen niet. Er zal worden gekeken of de temperatuur kan worden geregeld door drijvende productie-units die gekoeld worden met zeewater. Een interessante business case voor het eiland.

Op een later moment zal duidelijk worden welke productievariant voor Bonaire het meest aantrekkelijk is. Als alles volgens planning blijft verlopen, kunnen de onderzoekers in het 2e kwartaal van 2018 de resultaten presenteren.