Klein Bonaire

Plaatsen > Klein Bonaire

Klein Bonaire is een klein onbewoond eiland recht voor de kust van de hoofdstad Kralendijk. Eind 1999 heeft Bonaire met financiële steun van Nederland en enkele andere bronnen Klein Bonaire aangekocht. Een belangrijke voorwaarde voor de financiële hulp was dat het eilandje een wettelijke status als beschermd natuurgebied zou krijgen.

Klein Bonaire is een klein, vrijwel ovaal eiland. Klein Bonaire ligt op een afstand van ongeveer 800 meter voor de kust. Het eiland is 6 km² groot. Het ligt ongeveer 800 meter ten westen van de baai van Kralendijk en is circa 7 km² groot. De grootste afstanden bedragen plusminus 4 kilometer van west naar oost en 2.4 kilometer van zuid naar noord. Het eiland heeft drie saliñas. De gemiddelde hoogte boven zeeniveau is ongeveer 1.3 meter.

Dit laaggelegen, onbewoonde eilandje is slechts 10 minuten varen en van ’s ochtends vroeg tot zonsondergang toegankelijk. Een aantal bootverhuurbedrijven, zeilboten en watertaxi’s verbinden Bonaire met Klein Bonaire – een populaire bestemming voor snorkelaars, duikers, sportvissers en dagjesmensen.

Klein Bonaire is met 24 duikstekken, zeer populair als duikbestemming. Dagelijks worden vanaf Bonaire duik- en snorkeltours naar het eiland georganiseerd. Als je boft, kun je op Jklein Bonaire snorkelen met dolfijnen, en het is de beste plek om schildpadden te zien. Klein Bonaire is een nestplaats voor zeeschildpadden.

Het rif begint vlak aan het strand en loopt door tot circa 35 m diepte. Tijdens het duiken zult u een grote hoeveelheid zeepaardjes en ander zeeleven kunnen zien.

In december 2001 is het Ontwikkelingsplan Klein Bonaire (A.B. 2001, no. 33) van kracht geworden. Hiermee is de wettelijke bescherming van Klein Bonaire als natuurgebied een feit. Al eerder, in juni 2001, is Klein Bonaire door een wetswijziging toegevoegd aan het Bonaire National Marine Park.

Gebruiksregels

 • Het is verboden in de op het eiland aanwezige grotten te snorkelen of te duiken;
 • Het is zonder toestemming van STINAPA verboden zich te bevinden op het vaste land van Klein Bonaire tussen zonsondergang en zonsopgang;
 • Het is verboden huisdieren mee te brengen;
 • STINAPA is bevoegd delen van het gebied tijdelijk gesloten te verklaren voor het publiek, indien dit noodzakelijk is voor het herstel, de instandhouding en/of de uitbouw van de natuurlijke waarden en voor de bescherming van de flora en fauna;
 • Klein Bonaire mag niet op de volgende manieren worden gebruikt:
  • als staan- of ligplaats voor onderkomens, met uitzondering van het afmeren aan de van overheidswege in zee gelegde boeien;
  • als opslag-, stort- of bergplaats van al dan niet afgedankte voorwerpen, stoffen of producten;
  • voor agrarische doeleinden;
  • voor het aanleggen van kaden, pieren, aanlegplaatsen of andere verhardingen;
  • voor het aanleggen van vuren of barbecueplaatsen met uitzondering van de aangelegde barbecueplaatsen op No name beach;
  • voor het beproeven van modelvlieg- en vaartuigen;
  • door motorvoertuigen;
  • het aanbrengen van reclame;
  • de zee rond het eiland mag niet worden gebruikt voor andere watersport dan zeilen, zwemmen, duiken/snorkelen en vissen;
  • het luchtruim mag niet worden gebruikt voor vlieglessen;
  • het boren voor de winning van delfstoffen en ander bodemmateriaal;

Het eiland is vrijwel geheel onbebouwd. Er staan enkele ruïnes aan de oostkant en enkele schuilplaatsen ten behoeve van de visserij. Een regeling is opgenomen ten aanzien van de bebouwing van “No name beach” aan de noordkant. Voorts is er een vuurtoren aan de zuidoostelijke zijde van het Eiland.

Het eiland is omgeven door koraalriffen van een wereldvermaarde kwaliteit en schoonheid. Deze riffen alsmede de zee tot aan de 60 meter dieptelijn zijn in beheer bij het Bonaire National Marine Park. Langs de gehele kust bevinden zich duik- en snorkelplaatsen.

De koraalriffen hebben een uitzonderlijk hoge bedekkingsgraad en uitzonderlijk grote populaties van roofvissen. Het belang van behoud van gezonde riffen kan niet genoeg benadrukt worden, zowel vanwege hun eigen intrinsieke waarde als vanwege de economische waarde voor Bonaire.

Klein Bonaire wordt geheel omringd door koraalrif, vanaf de kustlijn tot een diepte van 70 meter en meer. Het rif begint bij de kustlijn en gaat in zee over een geleidelijk aflopend terras tot een diepte van 10-12 meter, op ongeveer 100-150 meter uit de kust. Deze zone wordt gedomineerd door hertengeweikoraal, elandgeweikoraal en zachte koralen. Hierna begint een aflopende helling (‘drop-off’), met een hellingshoek van 20 tot 50 graden, tot op een diepte van 25 tot 55 meter. Deze zone wordt gedomineerd door sterkoralen, hersenkoralen en andere harde koraalsoorten. Na deze steile helling vlakt de bodem uit.

Een opvallend kenmerk van het rif, speciaal langs de noordwestkust van het moedereiland, zijn ‘koraaltongen’ (uitlopers) gescheiden door sediment kanalen. Deze zijn waarschijnlijk gevormd doordat instabiele koraalformaties aan de top van de helling zorgen voor lokale instorting van het rif.

Langs de noordoost kust van Klein Bonaire zijn er de afgelopen vier jaar op verschillende plaatsen onderzeese instortingen geweest (Ebo’s reef tot aan No Name Beach/Playa Neme). Het rifterras aan de oostzijde van Klein Bonaire is zeer smal en op sommige locaties vrijwel geheel afwezig. Hier loopt de steile helling simpelweg af tot wel 180 meter diepte.

Andere opvallende kenmerken zijn velden zwart koraal aan de zuidwest punt van Klein Bonaire (‘Forest’) en een onderwater muur bij Carl’s Hill (noordwest punt van Klein Bonaire) De riffen rondom Klein Bonaire zijn bijzonder divers met een overvloed aan koralen, vissen en ongewervelde soorten.

Met uitzondering van een klein deel aan de westkust heeft Klein Bonaire een strandkust met zand- en kiezelstranden. Aan de noord, west en zuidkust treft u door de wind gevormde wallen aan met hoogten variërend van 1 tot 4½ meter. Deze wallen bestaan uit koraalpuin, in het bijzonder hertsgeweikoraal en elandsgeweikoraal, en platte rechthoekige stukken van het onderliggende kalksteen. De kalksteenplaten hebben afmetingen tot 2 bij 5 meter en worden tot ruim 30 meter landinwaarts aangetroffen als bewijs van de enorme krachten van het zeewater, waaraan Klein Bonaire gedurende de laatste duizenden jaren is blootgesteld.

Verder is Klein Bonaire een van de weinige nog resterende broedplaatsen op de Antillen voor:

 • de Karetschildpad /Karet / Hawksbill turtle (Eretmochelys imbricata) en de
 • de Dikkopschildpad /Kawama / Loggerhead turtle (Caretta caretta).

In de zee komen ook voor:

 • de Groene schildpad / Tortuga Blanku / Green turtle (Chelonia mydas) en de
 • de Lederschildpad / Drikil / Leatherback turtle (Dermochelys coriacea).

Klein Bonaire heeft een grote diversiteit aan flora en fauna. Er komen 34 boom- en heestersoorten en 42 plantensoorten voor. Verder zijn er 33 (trek)vogelsoorten en 32 andere diersoorten waargenomen.

De bodem
De vaste bodem van Klein Bonaire bestaat uit hetzelfde gesteente en leeftijd als die van zuidelijk Bonaire, een calciumachtige kalksteen opgebouwd uit koraal, koraalpuin, koraalzand en een overvloed aan fossielen. Deze kalksteen wordt “ het jongere Seroe Domi kalksteen” genoemd, omdat dit de meest recente steenafzetting is op Bonaire. Radiometrische metingen van koraal en Karkó’s hebben uitgewezen dat het kalksteen circa 103.000 jaren oud is. Dit komt overeen met de laatste warmte periode voor de laatste ijstijd en het sindsdien dalende zeewaterniveau.

Het oppervlak van Klein Bonaire wordt gebroken door noordwestelijke breuklijnen die herkenbaar zijn door veranderende vegetatiepatronen en waterputten. Veel waterputten hebben bronnen met schoon water, ook gedurende het droge seizoen, tot wel twee meter boven zeeniveau. Het oppervlak wordt overal gekenmerkt door kleine ongeveer een decimeter grote putten, zodat de rotsgrond hol lijkt weggespoeld door regen- en grondwater. Het grondwater stroomt uit in de zee vlak bij de duikplaats Ebo’s Reef via het koraalpuin, dat daar als gevolg van een onderzeese aardverschuiving begin 1995 ligt.

Bron:

 • Ontwikkelingsplan Klein Bonaire

1 gedachte op “Klein Bonaire

 1. R van Temmen

  Om de natuur van Klein Bonaire te beschermen zou ik de boten van Reef Ambassador GEEN toestemming meer geven op klein Bonaire aan te doen.
  Harde muziek en feestende / half dronken jeugd die een natuur gebied bezoeken gaat niet samen.
  Het leek wel een feestboot en drink alcohol spelletjes op het strand zijn niet de dingen waarom de gemiddelde bezoeker naar klein Bonaire gaat.
  Een beetje controle zou op zn plaats zijn daar en de nature fee word ook niet door iedereen betaald want controle is er toch niet!!!!
  R van Temmen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *