1936 Eerste vlucht naar Bonaire

In verband met het Corona virus adviseren wij u het laatste reisadvies van het Ministerie te lezen op Reisadvies Nederland Wereldwijd

Reisverhalen > 1936 Eerste vlucht naar Bonaire.

In de Amigoe di Curacao van 9 juni 1936 staat het volgende bericht te lezen:

Zaterdagmorgen jl. heeft de Oriol onder commando van de heer Verhoeven de eerste vlucht van Curacao naar Bonaire en terug volbracht.

Het vliegveld bij Socbi Blanco, door de regering in overleg met de K.L.M. uitgezocht en in orde gemaakt, is niet zo groot, maar voor de plaatselijke behoeften toch alleszins voldoende te achten. De afmeting van dit waaiervormige landingsterrein is ongeveer 200 meter. De grond is hard en steenachtig, zodat naar alle waarschijnlijkheid ook in het natte seizoen geen hinder van de ondergrond zal worden ondervonden. De laatste maatregel, voor het terrein in gebruik kon worden genomen, was het omleggen van de telefoonlijn, die oorspronkelijk dicht langs de grens van het veld liep en daardoor gevaar zou kunnen opleveren bij het landen van de vliegtuigen.

Volgens voorschrift van de KLM. werd aan de eerste vlucht uitsluitend deelgenomen door personeel van de Maatschappij waaronder de vertegenwoordiger van de K.L.M., de heer Bouman. Nadat de Oriol was geland, werden de inzittenden hartelijk verwelkomd door de gezaghebber, den heer Van Eps. Ook andere autoriteiten en bewoners van het eiland gaven van hun belangstelling blijk.

De vlucht van Curacao naar Bonaire had 35 minuten geduurd. De terugvlucht naar Curacao werd om 11.45 weder aanvaard. Reeds 25 minuten na het vertrek van Bonaire daalde de Oriol op Halo, het vliegveld van Curacao.

Het ligt uiteraard niet in de bedoeling van de K.L.M. een geregelde dienst Curacao – Bonaire te openen. Daarvoor is het aantal reizigers tussen de belde eilanden veel te klein. De K.L.M. stelt zich echter wel voor zo nu en dan bv. voor en na de feestdagen, speciale vluchten te organiseren mits het aantal deelnemers voldoende is om de onkosten te dekken. Voorts spreekt het vanzelf, dat de K.L.M. steeds gereed staat, om in gevallen van nood personen van Curacao naar Bonaire te vervoeren of omgekeerd; het behoeft geen betoog dat de wetenschap, dat in dergelijke gevallen nu een zeer snel verkeersmiddel beschikbaar is, voor de bewoners van Bonaire een grote geruststelling is.

De indienststelling van het vliegterrein op Bonaire is een belangrijk feit in de ontwikkeling van het nationale luchtverkeer..

Bron:

  • Overname van het oorspronkelijk artikel, met enkele aanpassingen door BonaireVakantieland.nl ten einde de leesbaarheid te vergroten.
    Artikel DE EERSTE VLUCHT NAAR BONAIRE. Krantentitel in “Het Vaderland : staat- en letterkundig nieuwsblad”, Datum, editie: 11-06-1936, Ochtendeditie
    Uitgever: X M. Nijhoff [etc.], Plaats van Uitgave: X ‘s-Gravenhage

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *