Criminaliteit op Bonaire

In verband met het Corona virus adviseren wij u het laatste reisadvies van het Ministerie te lezen op Reisadvies Nederland Wereldwijd

Thema’s > criminaliteit op Bonaire

Inbraak is het meest voorkomend delict op Bonaire. Bijna een kwart (24,1%) van de respondenten in de Slachtofferenquête 2008 geeft aan ooit één of meer keren het slachtoffer te zijn geworden van inbraak. Bijna de helft (48%) van de inbraken heeft overdag en 34 procent ’s avonds plaatsgevonden.

Diefstal uit tuin, porch en erf is op het één na meest gepleegde delict op Bonaire. Dit soort diefstal vindt vooral overdag plaats (46,1%). ’s Avonds (26,3%) en ’s nachts (10,5%) wordt minder vaak goederen uit de tuin gestolen.

Diefstal uit of vanaf de auto is op twee na meest voorkomend delict op Bonaire. 18,3% van de ondervaagden in de Slachtofferenquête 2008 werd ooit slachtoffer van diefstal uit de auto.

Op Bonaire is 7 procent van de respondenten ooit het slachtoffer geworden van autodiefstal. In 83 procent van de gevallen is de auto teruggevonden.

Het aandeel respondenten dat ooit het slachtoffer is geworden van beroving is relatief klein, namelijk 4,8 procent.

Bonaire heeft nog geen gevangenis die geschikt is om zware criminelen in op te sluiten. Tot de opsplitsing van de Nederandse Antillen werden zware criminelen in de gevangenis op Curaçao ondergebracht. Nu zijn enkelen in gevangenissen in Nederland ondergebracht.

Bronnen:

  • Rapport “Veel voorkomende criminaliteit op Bonaire, Curaçao en Sint Maarten; Resultaten van de Slachtofferenquête 2008”  © 2009 Centraal Bureau voor de Statistiek, Fort Amsterdam z/n, Curaçao Nederlandse Antillen. ISBN 978-99904-1-149-2
  • Nieuws.nl Donderdag 29 september 2011

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *