Geschiedenis

Thema’s > Geschiedenis

Op 6 september 1499 werd Bonaire ontdekt en geclaimd voor Spanje door Amerigo Vespucci en Alonso de Ojeda.

Curaçao kwam 1634 in Nederlandse handen, Aruba en Bonaire in 1636. De bezetting van Bonaire had plaats op 23 maart 1636, nadat de versterking van het Curacao klaar was. Op 9 februari 1635 werd Bonaire onderdeel van de Nederlandse Antillen, formeel vanaf maart 1636. Bonaire viel toen onder het gezag van Curaçao. Van 1636 tot 1792 werd het eiland bestuurd door de Nederlandse West-Indische Compagnie.

In 1642 volgde nog een korte Spaanse bezetting, waarna Bonaire  vanaf 1647 tot 1664 bestuurd werd vanuit Nieuw Amsterdam (New York).

Aan het einde van de 17e eeuw werden Afrikaanse slaven naar Bonaire gebracht om er te werken. Slaven werden naar Bonaire gebracht om op plantages of in de zoutpannen te werken. De slaven woonden met hun families in Rincon en gingen te voet naar de zoutpannen in het zuiden waar ze de hele week verbleven.

Van januari 1807 tot 27 mei 1815 werd Bonaire door de Engelsen bezet, waarna het bestuur weer door Nederland werd overgenomen.

In de eerste helft van de twintigste eeuw stond de Bonaireaanse economie op een zeer laag peil. De twintiger tot en met vijftiger jaren, toen op Curaçao en Aruba olie-industrieën gevestigd en geëxploiteerd werden, worden voor Bonaire een moeilijke tijd. Bonaireanen verlieten het eiland en gingen werken op Curacau en Aruba. Het inwonertal van 7.500 in 1925 verminderde als gevolg van de uittocht, in enkele jaren tot beneden de 5.000.

Midden vijftiger jaren, met de automatisering van de raffinaderijen en de daarmee samenhangende uitstoting van vele arbeiders, keerden vele Bonaireanen terug. Het bevolkingsaantal groeide aan tot 8.000 in 1970. Werkloosheid was een groot en nijpend probleem in die periode.

Vanaf de zestiger jaren begon Bonaire aantrekkingskracht uit te oefenen op Amerikaanse en andere duikliefhebbers en rustzoekers. In een wereld, waarin rust, ongereptheid en natuurlijke schoonheid steeds zeldzamer werden, kon Bonaire uitgroeien doordat Bonaire veel te bieden had aan de toerist: ongerepte natuur boven en onder water, vriendelijkheid, rust en een ongespannen sfeer.

Sinds de tachtiger jaren wordt de Bonairaanse economie gedomineerd door het toerisme. Gebouwen aan zee werden binnen 10 jaar 50 keer zo duur! Gelukkig heeft Bonaire tijdig erkend dat toerisme negatieve aspecten kent en werden tijdig maatregelen getroffen om deze te beheersen.

Bonaire is sinds 10/10/2010 een ‘openbaar lichaam’, ook wel bijzondere gemeente van Nederland genoemd. De Nederlandse Antillen bestaan niet meer sinds die datum.

voor 1499 Bonaire wordt bewoond door indianen. Er is weinig bekend over deze periode. 1499 Alonso de Ojeda, luitenant ter zee van Columbus, ontdekt o.a. Bonaire en claimed het eiland voor de Spaanse kroon.. 1499-1634 Spaans bewind op Bonaire. 1515 De Spanjaarden evacueren de gehele bevolking van Bonaire om te gaan werken als slaaf op het eiland Hispaniola. 1526 De eerste oorspronkelijke bewoners keren terug op Bonaire. 1634-1636 West Indische Compagnie verovert Aruba en Bonaire op de Spanjaarden. Indianen sterven in de strijd of vluchten. 1642-1647 Korte Spaanse bezetting, na herovering op de Nederlanders. 1647 – 1664 Bonaire wordt bestuurd vanuit Nieuw Amsterdam (New York). 1685-1713 Vooral in de periode 1685 tot 1713 floreerde de slavenhandel. 1791 West Indische Compagnie wordt opgeheven. 1800-1816 Bonaire door Franse en Engelse piraten bezet. 1816 “Curaçao en onderhorigheden”, waaronder ook Bonaire valt, wordt toegevoegd aan het Koninkrijk der Nederlanden dankzij de Conventie van Londen worden zij teruggegeven aan Nederland. De economie bloeit weer op: zoutpannen, aloë- en houtplantages. 1821 Invoer van slaven op de eilanden verboden. 1863 Afschaffing slavernij op de eilanden. 1863 Stopzetting van de zoutwinning. 1936 Landing eerste vliegtuig op Bonaire. 1940-1945 Tijdens de tweede wereldoorlog is op Bonaire een groot interneringskamp voor Duitsers en NSB’ers ingericht. 1948 De Nederlandse grondwet wordt herzien en de aanduiding “Curaçao en onderhorigheden” wordt vervangen door “Nederlandse Antillen”. 1951 Eerste hotel op Bonaire wordt gevestigd in het oude interneringskamp. 1954 De Nederlandse Antillen krijgen de status van een autonoom gebiedsdeel binnen het Koninkrijk der Nederlanden. 1963 Akzo Nobel start weer met zoutwinning op Bonaire. 1993-1995 Referenda op de Antillen en Aruba; keuze voor behoud van de band met Nederland. 1975 Bopec (Bonaire Petroleum Corporation) vestigt zich op Bonaire; olie-overslag en olie-opslag op Bonaire 1997 Cargill wordt eigenaar van de zoutpannen van Bonaire 2010 Opheffing Nederlandse Antillen; Bonaire wordt speciale gemeente van Nederland Bronnen: RAPPORT VAN DE COMMISSIE INTEGRALE SOCIAAL-ECONOMISCHE AANPAK BONAIRE, mr. M.A. Pourier,, December 1992

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *