Huis kopen op Bonaire

Thema’s > Huis kopen op Bonaire

Bonaire is aantrekkelijk om een huis te kopen; een uitstekende locatie, een stabiel bestuur, minimale criminaliteit, geen orkanen, moderne diensten en een gezonde vastgoed markt.

Er zijn echter een heleboel vragen te beantwoorden vóór de aankoop van onroerend goed zowel als  investering als aankoop van een vakantiehuis.

Op deze pagina proberen we u een korte samenvatting te geven van relevante dingen bij het kopen van een vakantiehuis op Bonaire. We adviseren u dringend altijd bij de officiële instanties navraag te doen; wij geven u geen enkele garantie over de volledigheid van de op deze pagina vermelde zaken.

Er zijn op Bonaire drie categorieën land: eigendomsgrond, erfpacht land en gehuurd land. Eerst gaan we op de verschillen in tussen deze categorieën land. Wat zijn ze en hoe verschillen zij?

  • Eigendomsgrond is grond die eigendom is van particulieren.
  • Erfpacht grond is grond die eigendom is van de overheid en verhuurd voor een specifiek doel.  Bijvoorbeeld, voor de bouw van particuliere woningen, kantoorruimte, magazijnen, etc. Erfpacht wordt verleend voor een periode van 60 jaar en worden verlengd voor een extra 20 tot 40 jaar.
  • Gepachte grond is eigendom van de overheid en wordt verhuurd op korte termijn voor de landbouw of recreatieve doeleinden. Deze huurovereenkomst wordt meestal toegekend voor vijf jaar en is zeer moeilijk te verkrijgen.

Om erfpacht grond aan te kopen, moet je een inwoner of een ingezetene van Bonaire worden. De regering rekent een leasevergoeding die varieert tot ca 2 euro per vierkante meter per jaar.

Algemene procedure.
Kopen van een huis op Bonaire is nagenoeg hetzelfde als in Nederland. In overleg met uw makelaar, zal een geschikt huis worden gezocht en gevonden, waarna een voorlopige koopakte wordt gemaakt. In de meeste gevallen wordt de koper gevraagd om 10% of 15% van de aankoopprijs te storten op de geblokkeerde rekening van de notaris. Dit dient te gebeuren binnen zeven dagen na ondertekening van de voorlopige overeenkomst. De passeerdatum wordt bepaald in overleg tussen beide partijen, koper en verkoper. Op die datum zal de notariële akte worden opgemaakt. Vervolgens wordt het onroerend goed geregistreerd bij het Register van onroerend goed. Het originele document (het eigendomsrecht) kan, in overleg met de notaris worden verzonden naar uw huisadres. De notaris zal de overdracht begeleiden en zal controleren of het onroerend goed vrij is van aanspraak, geen pandrechten, geen hypotheken, enz. Let wel, op Bonaire hoeft u geen advocaat in te schakelen voor overdracht van onroerend goed.

Kosten die gemoeid zijn met het kopen van een huis op Bonaire:

  • Notariskosten, afhankelijk van de koopprijs
  • Overdrachtsrechten, ca. 4% van de aankoopprijs (of de geregistreerde waarde indien deze waarde hoger is),
  • Onderzoek voor pandrechten, opname, registratie, ca. US$ 265.-, $ 265 .-,
  • Schikking onroerende belasting, ca. US $ 200-1400 .- per jaar afhankelijk van de waarde van het vastgoed,
  • Mogelijke betaling van het erfpacht-canon, ca. US$ 200-400.-
  • Totale bedrag van de afsluiting van de kosten, zoals hierboven aangegeven, ca. 5% van de aankoopprijs (of ingeschreven waarde indien deze waarde hoger is)
  • Transactie-kosten zijn bijna altijd voor de koper. (Kosten Koper)

Net als in Nederland is de prijs van vastgoed afhankelijk van grootte en ligging van de woning – bij strand of zee, een mooi uitzicht, dicht bij het centrum, etc.

Als u permanent in Nederland woont en je hebt inkomsten uit uw gehuurde vakantiewoning op Bonaire, hoeft u niet om die inkomsten toe te voegen aan uw belastbare inkomen op Bonaire. U kunt de belasting direct aan de fiscus in Nederland afdragen.

Tot slot een waarschuwing! De titel “makelaar” is niet beschermd op Bonaire. Dit betekent dat iedereen zichzelf makelaar kan noemen, vergunning of niet. Zorg ervoor dat u te maken met een makelaar die is gecertificeerd en zijn of haar vak verstaat. Hetzelfde geldt voor taxateurs, aannemers en assurantiekantoren.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *