Orkanen op Bonaire

In het Caribisch gebied is er tijdens het orkaanseizoen dat van begin juni tot begin december loopt, kans op orkanen en tropische stormen. Een groot deel van de Atlantische Oceaan, de Caribische Zee en de Golf van Mexico maakt namelijk onderdeel uit van de zogenaamde ‘hurricane belt’. Dit gebied wordt jaarlijks bezocht door een twintigtal tropische stormen en orkanen.

Bonaire ligt op een positie binnen het Caribisch gebied waar de kans om vol door een orkaan getroffen te worden veel kleiner is dan elders. Bonaire ligt namelijk net buiten de hurricane belt. De meeste orkanen gaan ruim ten noorden van Bonaire langs. Bonaire staat gemiddeld eens in de honderd jaar onder directe invloed van een orkaan. Bonaire zal dan ook zelden directe gevolgen ondervinden van het natuurgeweld, maar indirect beïnvloedt het orkaanseizoen het weer op Bonaire wel degelijk.

De meeste overlast van orkanen en tropische stormen bestaat uit veel regen en een ruwere zee. Het najaar tot en met december kent dan ook meer regen, maar doordat dit vaak ’s nachts of vroeg in de ochtend valt hoeft het uw vakantie niet in de weg te staan.

Maar als er een orkaanwaarschuwing wordt afgegeven voor Bonaire tijdens uw vakantie is het van belang om hier goed op voorbereid te zijn. Indien er sprake is van orkaan gevaar zullen het openbaar lichaam van Bonaire u hierover via de (sociale) media op de hoogte stellen. Onvoldoende voorbereiding op een orkaan kan invloed hebben op uw veiligheid tijdens een orkaanramp.

Bewaar uw belangrijkste bezittingen en documenten op een veilige plek waar u snel en makkelijk toegang tot heeft.

Bonaire heeft een rampenteam dat getraind is voor de gevolgen van orkanen. Tijdens de oefeningen is vooral de  aanpak en bestrijding van gevolgen die een orkaan voor Bonaire kan hebben, zoals de zorg aan gewonden en doden, en de inrichting en het beheer van evacuatieplaatsen aan bod gekomen. In het geval van een ramp of calamiteit heeft de gezaghebber het opperbevel: hij is verantwoordelijk om de calamiteit op een effectieve manier te bestrijden.