Staatsinrichting

Thema’s > Staatsinrichting

Bonaire maakte tot 10 oktober 2010 deel uit van de Nederlandse Antillen. Op 10 oktober 2010 werd het land de Nederlandse Antillen opgeheven.

Curaçao, Sint-Maarten, Saba, Sint-Eustatius en Bonaire die samen het land de Nederlandse Antillen vormden, hebben ervoor gekozen los van elkaar verder te gaan. Ze liggen te ver uit elkaar en ze willen hun zaakjes direct met Nederland regelen.

Curaçao en Sint Maarten werden, onder voorwaarden, zelfstandige landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Bonaire, Saba en Sint-Eustatius worden “bijzondere” gemeenten van Nederland. Bonaire is sinds 10/10/2010 een ‘openbaar lichaam‘.

Bonaire valt nu als een soort gemeente direct onder Nederland, het Nederlandse kabinet is dan ook ministerieel verantwoordelijk. Sint-Maarten en Curaçao worden een stuk onafhankelijker als aparte landen binnen het koninkrijk. Aruba heeft die status al sinds 1986.

Bonaire hield met ingang van 10/10/2010, net als voor die datum, twee overheden. Dat zijn de lokale overheid en de Nederlandse overheid. De Nederlandse overheid nam met ingang van de genoemde datum de plaats in van de Nederlandse Antillen. Voor Bonaire was en blijft de lokale overheid de belangrijkste overheid. De lokale overheid staat onder controle van de lokale volksvertegenwoordigers, de Eilandsraad.

De eilandsraad vertegenwoordigd de gehele bevolking van Bonaire. De eilandsraad controleert het bestuurscollege. De raad bezit alle bevoegdheden die niet bij landsverordening aan de gezaghebber of aan het bestuurscollege zijn opgedragen. Hiertoe behoort in het bijzonder het maken van eilandsverordeningen die de eigen huishouding betreffen.

De gezaghebber is voorzitter van de eilandsraad en heeft daarin een raadgevende stem. De eilandsraad van Bonaire telt 9 zetels voor de eilandsraadsleden. De leden hebben zitting gedurende vier jaren. Zij worden gekozen op grondslag van evenredige vertegenwoordiging.

De uitslag van de Tweede Kamer Verkiezingen van 12 september 2012
De uitslag van de Tweede Kamer Verkiezingen van 12 september 2012 op Bonaire zijn door het Openbaar Lichaam gepubliceerd. Hieruit blijkt dat het aantal stemgerechtigden 10.336 was en dat er daarvan maar 2974 eilandbewoners hebben gestemd. Het opkomstpercentage is daarmee zeer laag 28,8%, zeker indien vergeleken met de opkomst bij de eilandsraadverkiezingen welke rond de 80% ligt. Als we daarbij ook nog zien dat 14% van de mensen op Bonaire uit protest blanco heeft gestemd ligt de conclusie voor de hand dat de eilandbewoners niet erg blij zijn met de huidige regeringsvorm.

Overigens heeft de PvdA met 515 stemmen, de meeste stemmen gekregen op Bonaire, gevolgd door de VVD met 449. De top 3 wordt volledig met het CDA met 415 eilandstemmen. De overige partijen vindt u hieronder, van groot naar klein:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *