Toeristenbelasting

In verband met het Corona virus adviseren wij u het laatste reisadvies van het Ministerie te lezen op Reisadvies Nederland Wereldwijd

Thema’s > Toeristenbelasting

Onder de naam toeristenbelasting wordt een eilandbelasting geheven ter zake van het verblijf met overnachting in een logeerruimte binnen het grondgebied van het openbaar lichaam tegen vergoeding in welke vorm dan ook door niet-ingezetenen van het openbaar lichaam.

 • 1.Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt tot verblijf
 • 2.De belastingplichtige is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene ter zake van wiens verblijf de belasting verschuldigd wordt.
 • 3.Als degene die gelegenheid biedt tot verblijf wordt in ieder geval aangemerkt:
  • a.de eigenaar van een onroerende zaak waar een niet-ingezetene verblijft, indien deze onroerende zaak door de eigenaar zelf wordt geëxploiteerd, en;
  • b.de exploitant van een onroerende zaak waar een niet-ingezetene verblijft.
 • 4.Als er geen persoon is aan te wijzen die gelegenheid biedt tot verblijf, is belastingplichtig degene die verblijf houdt

De toeristenbelasting wordt niet geheven ter zake van het verblijf:

 • a. van degene die de dertienjarige leeftijd nog niet heeft bereikt en verblijft in een logeerruimte van zijn begeleider;
 • b. van een lid van de bemanning van een vliegtuig dat het grondgebied van het openbaar lichaam aandoet;
 • c. van degene die blijkens een schriftelijke verklaring van de Tourism Corporation Bonaire N.V. voor promotionele doeleinden van het toerisme in Bonaire verblijft, en;
 • d. van degene die blijkens bewijsstukken ingezetenen zijn van de landen Curacao, Sint Maarten of Aruba, of van de openbare lichamen Sint Eustatius en Saba.

De toeristenbelasting wordt geheven naar het aantal overnachtingen en het aantal personen dat verblijf houdt

Het tarief van de toeristenbelasting bedraagt USD 5,45 per overnachting per persoon ter zake van wiens verblijf de belasting verschuldigd wordt.

4 gedachten over “Toeristenbelasting

 1. Hans

  Dat is wel heel erg veel geld als je een paar maanden wilt overwinteren op Bonaire. 120 dagen x 5,45 = 654 Dollar. Zit er geen maximum aan? Zoiets als 5,45 per nacht tot een maximum van 100 Dollar ofzo,.. Een betere regeling zou wel helpen voor het winter toerisme.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *