Flora en Fauna

Thema’s > Flora en Fauna in Bonaire

Het is een gegeven dat Bonaire in de regio vooroploopt op het gebied van natuurbehoud en natuurbescherming.

Er zijn, naast de inheemse flora, drie soorten door de mens geïntroduceerde flora op Bonaire. De eerste soort is inmiddels ‘genaturaliseerd’. Dat geldt op Bonaire bijvoorbeeld voor de kenepa boom, die waarschijnlijk al door de arowakken is ingevoerd en geen schade aanricht. De neemboom en de rubberliaan (pal’i lechi) zijn invasieve soorten die zich zonder hulp succesvol verspreiden en de natuurlijke soorten wegdrukken. Verder zijn er nog exoten – zoals de tamarinde, de mango en de mispel – die (nog) niet de genaturaliseerde status hebben, maar ook geen schade aanrichten en dus niet bestreden worden.

Flamingo Bonaire (c) 2010 BonaireVakantieland.nlFlamingo’s
Bonaire staat vooral bekend om haar Caribische flamingo. Verspreid over het eiland, ziet u gemakkelijk grote aantallen van deze oranje-rode flamingo’s rondscharrelen.

Flamingo’s stellen verschillende specifieke voorwaarden aan hun nestplaatsen. Om hun vulkaan-vormige nesten te bouwen, moet de klei niet te hard en niet te zacht zijn. Een andere eis is water met een hoge zoutconcentratie en voldoende voedsel. Maar wat vooral nodig is, is een vreedzame en rustige omgeving. Bonaire zet zich in om haar flamingo nestplaatsen te beschermen en deze vogels zich ongestoord te laten voortplanten

Papegaaien
Ook uniek voor het eiland is de gele gevleugelde amazone papegaai, ook lokaal bekend als de “Lora”. Voor de bescherming en het behoud van de lora is de stichting Echo opgericht. De aantallen lora’s nemen sindsdien toe, maar het ontbreekt de vogels aan voldoende leefgebied waar voedsel gevonden kan worden.

 

Ezels
Geiten, ezels en varkens horen niet thuis op Bonaire en richten schade aan. Maar ze zijn wel onderdeel geworden van de lokale cultuur. Over de ezels was er enkele jaren geleden een afspraak om ze te vangen en te castreren, maar dat stuitte op verzet, omdat het om een unieke ezelsoort zou gaan. Met het Donkey Sanctuary, waar zo’n 600 ezels zitten, komt er langzaam maar zeker ene einde aan de wilde ezelpopulatie.

Bronnen: RAPPORT VAN DE COMMISSIE INTEGRALE SOCIAAL-ECONOMISCHE AANPAK BONAIRE, mr. M.A. Pourier,, December 1992

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *